3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اسلواکی با کارفرمایان جدید دیدار می کند. آنها خیلی از کارفرمایان قدیمی متفاوت نیستند.

پشتیبانی شده توسط EuropesSlovaks ملاقات با کارفرمایان جدید آنها متفاوت از کارفرمایان قدیمی Mitroslava GERMANOVA و MARC SANTORAMARCH 22 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی Magnum پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer باید window magnum headlineBalancer initialize PhotoMembers از دولت تازه تاسیس شده از جمله نخست وزیر جدید Peter Pellegrini مرکز در روز پنج شنبه در Bratisla