3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ویکتور اوربان قدرت در مجارستان. حالا او جامعه را رها کرده است.

پشتیبانی شده توسط europe ویکتور اوربان قدرت در مجارستان هم اکنون جامعه خود را بازسازی می کند توسط پاتریک کینگلیرمار 27 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer ویکتور اوربان، نخست وزیر PhotoPrime، ابتکار عمل وی را در ماه جولای ماه جاری در بوداپست برگزار می کند CreditTamas Kovacs MTI از طریق تارنمای Associated Press v